สะพานติณสูลานนท์

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 ท่านชัชวาลล์ คงอุม อดีตสมาชิกวุฒิสภาฯ พร้อมคณะ ได้เหิรเวหาจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ สู่สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ใช้เวลาบินเพียงชั่วโมงเศษเล็กน้อย คณะก็ถึงสนามบินหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ ณ ที่นั้นมี พ.ต.อ.โกศล ปราบกรี ท่านผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธร อำเภอกระแสสินธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนาย และผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงมาให้การต้อนรับในการเดินทางมาครั้งนี้อย่างอบอุ่น

จุดหมายสำคัญของคณะในการเดินทางมาครั้งนี้คือ การไปสักการะหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดที่วัดพะโคะ อำเภอสทิงพระ และร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันเกิด “นายกมด” หรือนายทิวา สังขบุญญา ท่านนายกเทศมนตรี เทศบาล ต.กระแสสินธ์ เมื่อคณะพร้อมแล้วจึงเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ มุ่งหน้าสู่อำเภอกระแสสินธ์ โดยได้ใช้เส้นทางข้าม “สะพานติณสูลานนท์” ทั้งสะพานช่วงที่ 1 และสะพานช่วงที่ 2 ทำให้ได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลภาคใต้

“สะพานติณสูลานนท์” เปิดให้ใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2527 ชาวสงขลาเรียกกันว่า “สะพานป๋าเปรม” ทั้งนี้เพราะเป็นการดำริสร้างในสมัยที่ พณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี และประการที่สำคัญท่านยังเป็นชาวสงขลาโดยกำเนิด เป็นแบบอย่างที่ดี ที่ชาวสงขลาภาคภูมิใจ นอกไปจากนั้น สงขลายังเป็นบ้านเกิดของบุคคลสำคัญอีกหลายท่าน มีดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ดร.พิษณุ เครืองาม และศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรโณ เป็นอาทิ

สำหรับประวัติโดยสังเขปของ พณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษอาวุโส ประธานองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของประเทศไทย ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปีพ.ศ.2523 ถึงพ.ศ.2531 รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี ท่านเกิดที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2463 ถึงปัจจุบันนี้ท่านมีอายุได้ 96 ปี เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยดี มีชีวิตอยู่มานับแต่รัชกาลที่ 6 ถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่า “ท่านเป็นคน 5 แผ่นดิน” เป็นนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดีที่คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่ชาวสงขลาเคารพรักยกย่องอย่างภาคภูมิใจ ที่ท่านเกิดบนมาตุภูมิแผ่นดินแม่เดียวกัน

มาต่อกันที่ “สะพานติณสูลานนท์” สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลา กับบ้านเขาเขียว อำเภอสิงหนคร ซึ่งแต่เดิม การเดินทางสัญจร ต้องใช้แพขนานยนต์ ทำให้การเดินทางไปมาล่าช้าลำบาก การจราจรติดขัด ดังนั้นเมื่อปีพ.ศ.2524 จึงมีการดำริสร้างสะพานขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาทางการจราจรดังกล่าว การสร้างสะพานมี 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงที่ 1 ยาว 940 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 1,700 เมตร รวมกันแล้วยาว 2,640 เมตร ด้วยความยาวดังกล่าวนั้น “สะพานติณสูลานนท์” จึงได้ชื่อว่าเป็น “สะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย” ครับยังอยู่ต่อกันที่สงขลา ตอนหน้า พาไปกราบ “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่วัดพะโคะ” ครับ