ภาพบรรยากาศการลดน้ำอวยพรคุณชัชวาลล์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย